Blog Image

Den Universelle bevidsthed

Et værktøj til selvindsigt.

Jeg vil her dele mine ideer og inspirationer, igennem Astrologi og Et kursus i mirakler.

At vælge fred

Kursus i mirakler Posted on Thu, January 29, 2015 15:15:03

For at lære at have fred, må du undervise i fred.

Alle der tror på adskillelse, har en grundlæggende frygt for hævn og for at blive forladt. De tror på angreb og afvisning, så det er det de opfatter, underviser i og lærer.

Disse sindsyge ideer er helt klart resultat af splittelse og projektion. Det du underviser i er du, men det er helt indlysende at du kan undervise i noget forkert og derfor kan lære dig selv noget forkert.

Mange troede jeg angreb dem, selv om det var åbentlyst at jeg ikke gjorde det. En sindssyg elev lærer mærkelige lektioner.

Det du må erkende er, at når du ikke deler et tankesystem med andre, svækker du det. De der tror på det, opfatter derfor dette som et angreb på sig selv.

Det er fordi alle identificerer sig med sit tankesystem, og ethvert tankesystem centrerer sig om det man tror man er. Hvis kernen i tankesystemet er sandt, udstråles kun sandhed fra det. Men hvis en løgn er kernen, udgår der kun viledning fra det.

Alle gode lærere forstår, at kun grundlæggende forandring er varig, men de begynder ikke på det plan. At styrke motivationen til forandring, er deres første og vigtigste mål. Det er også deres sidste og endelige mål.

At forøge motivationen til forandring i eleven, er alt hvad en lærer behøver at gøre for at garantere forandring. Forandring i motivationen er forandring i tænkemåden, og dette vi uundgåeligt føre til grundlæggende forandringer, fordi sindet er grundlaget.

Det første trin i omvendningen, eller i ophævelsesprocessen, er ophævelsen af ideen om at få. Tilsvarende var Helligåndens første lektion FOR AT DU KAN HAVE ALT MÅ DU GIVE ALT TIL ALLE..

Jeg sagde, at dette er tilbøjeligt til midlertidigt at forøge konflikt, og vi kan tydeliggøre dette endnu mere nu. På dette tidspunkt er ligheden imellem at have og at være endnu ikke opfattet.

Indtil dette er tilfældet, syntes at have være det modsatte af at give. Derfor syntes den første lektion at indeholde en selvmodsigelse, men det er fordi den læres af et konfliktfyldt sind.

Dette betyder konfliktfyldt motivation, og derfor kan lektionen endnu ikke læres konsekvent.

Dertil kommer, at elevens sind projicerer sin konflikt, og det opfatter således ikke konsekvens i andres sind, hvad der gør ham mistænksom over for deres motivation.

Dette er den virkelige grund til, at den første lektion i mange henseender er den vanskeligste at lære. Imens du stadig er stærkt bevidst om egoet i dig selv, og primært reagerer på egoet i andre, bliver du undervist i at reagerer på dem begge, som om det du faktisk trorpå ikke er sandt. T.6.B.1.2.3.

Note.

Hvordan kan du give til andre først så vil du jo mangle selv. Det er egoets måde at se tingene på og det vi har lært i gennem programmeringer fra tidligere generationer, der ligger som blokeringer i vores ubevidste sind.

Det er ikke det Jesus fortæller os er løsningen men at vi skal give før end at vi kan modtage. Loven om tiltrækning virker modsat, fordi det er ved at give at du har mulighed for at opløse ubevidste blokerninger I DIT SIND , som er blevet skabt i fortiden og det som gør dig frygtsom eller bekymret.

Frygten, som du vil opleve i forbindelse med at skulle give noget til andre ubetinget uden at være sikker på at, der kommer noget retur er den du skal overvinde for at du kan skabe flow i din økonomiske situation i dit parforhold eller en hvilken som helst anden situation i dit liv, men egoet vil med næb og klør prøve på at overbevise dig om noget andet.

Når du er klar til at se egoet som det er, vil du også være klar til at overvinde frygten.

www.devalightworker.dkAt vælge for Gud

Kursus i mirakler Posted on Sat, January 17, 2015 11:01:13

Tror du virkelig at du kan lave en stemme der kan overdøve Guds.
Tror du virkelig at du kan opfinde et tankesystem der kan adskille dig fra Ham?
Tror du virkelig at du kan planlægge din tryghed og din glæde bedre end Han kan

Du behøver hverken at være omhyggelig eller skødesløs, du behøver blot at kaste dine bekymringer over på Ham, fordi Han har omsorg for dig. Han har omsorg for dig, fordi han elsker dig. Hans stemme minder dig altid om, at alt håb er dit på grund af Hans omsorg.

Du kan ikke undgå at vælge Hans omsorg, for det er ikke Hans vilje, men du kan vælge at tage imod Hans omsorg for alle dem Han skabte ved den.

Der har været mange helbredere der ikke helbredte sig selv.
De har ikke flyttet bjerge ved deres tro, fordi deres tro ikke var hel.

Nogle af dem har helbredt de syge somme tider, men de har ikke oprejst de døde.
Hvis ikke helbrederen helbreder sig selv, kan han ikke tro på at der ikke er sværhedsgræder for mirakler.

Han har ikke lært, at hvert eneste sind Gud har skabt, edr ligeværdigt til at blive helbredt, fordi Gud skabte det helt.

Du bliver blot bedt om at give sindet tilbage til Gud, sådan som han skabte det.
Han beder dig blot om det Han gav, fordi Han ved at denne tilbagegiven vil helbrede dig.

(T.3.VII.1.2.)

www.devalightworker.dkSaturn i Skytten

Astrologi. Posted on Fri, January 16, 2015 19:56:59

Interessant Nu hvor Saturn endelig har forladt Skorpionen og er gået ind i Skyttens tegn( filosofi,religion, studier spiritualitet og forståelse) at en katolsk præst i Irland lige har erklæret sig homoseksuel samtidig med at Irland skal stemme om homoseksulle må have lov til at gifte sig med hinanden mon ikke det bliver et ja.

Der sker sandelig nye ting og sager og ja Astrologien virker det er helt sikkert.

www.devalightworker.dkDrama og konflikt

Kursus i mirakler Posted on Thu, January 15, 2015 14:06:29

Lad ikke dig selv blive suget ind i andre menneskers dramaer og konflikter.

Når jeg oplever hændelser, hvor jeg pludselig befinder mig i en situation jeg ( bevidst) ikke selv har valgt at blive involveret i kan jeg se at det er en gave jeg har modtaget. Det er en opgave jeg har fået, fordi der er nogle sår inde i mig, der stadig bløder.

Uanset, hvor de kommer fra er det oplevelser, der er lageret i hukommelsen og på celleplan.

Det er lektioner i tilgivelse, som jeg mangler at lære. Min første indskydelse vil være et angreb det er egoets måde at tænke på, men mine mange erfaringer har vist mig, at det ikke virker og at jeg kun angriber mig selv.

I stedet beder jeg om hjælp til at overgive situationen til Helligånden eller Den Universelle bevidsthed for korrektion. På den måde afleder jeg mig selv fra dramaet, jeg nægter simpelthen at gå derhen i tankerne, hvor jeg føler mig adskilt og dømmende over for andre, som er en del af mig selv.

JEG VIL IKKE LÆNGERE BEHANDLE MIG SELV PÅ DEN MÅDE og jeg vælger at have en højere bevidsthed, hvis jeg bliver draget ind i andre menneskers konflikter, som dybest set er mine egne indre ( ubevidste ) konflikter jeg mangler at tilgive.

Jeg er hel og perfekt som Gud skabte mig og det er du også.

www.devalightworker.dkAt dømme

Kursus i mirakler Posted on Sun, December 28, 2014 11:59:27

Når jeg dømmer afholder jeg mig selv fra at høre Guds stemme. Egoet ønsker at jeg skal forsvare mig mod angreb og det må betyde at egoet ønsker at overtage styringen.

Men jeg kan ikke blive vejledt af både Helligånden og egoet samtidig så derfor må jeg beslutte hvem jeg ønsker at lytte til, hvis jeg har tillid til stemmen for Gud vil jeg blive vejledt til at gøre det rigtige men jeg er nød til at være stille først.

Trangen til at dømme ophører, når vi er helt villige til at huske, at vi kun er EN og at vi allerede er hjemme hos Gud, at der aldrig har fundet nogen separation sted og at vi kun dømmer os selv.

Når vi dømmer er det, fordi vi har dannet en mening i vores sind eller lavet en regel. Vi har dannet meninger og allerede dømt situationen på forhånd, ud fra en regel som er blevet skabt i fortiden.

DET KAN VÆRE GAMLE OPLEVELSER DER ER LAGERET I DIN HUKOMMELSE, så når du møder et menneske eller en situation, der minder dig om noget smertefuldt vil du reagere og dømme det, fordi der er noget inde i dig der mangler at tilgive den oplevelse.

Det er os selv og kun os selv, der smeder de lænker, som binder os.

www.devalightworker.dk2015

Kursus i mirakler Posted on Thu, December 25, 2014 19:03:29

Nogle af de mørkeste tanker vi som mennesker kan tænke er, at intet vil forandre sig det er bare sådan tingene de er. Det er den mest håbløse tanke vi overhovedet kan tænke.

Så hvis du har den slags tanker lige nu vil jeg anbefale dig at forstille dig at, der måske kunne være en anden måde at se tingene på den lille villighed i dig vil ændre alt.

Som et kursus i mirakler siger dit arbejde er ikke at lede efter kærligheden men at søge inde i dig selv efter alle de barriere, der holder dig væk fra den.

Det meste af tiden lever vi enten i fortiden eller i fremtiden det afholder os fra at være til stede i nuet og gro.

Mirakler kan kun ske, hvis vi er til stede i nuet og lader helingen finde sted.

Når vi har en agenda eller en intention for, hvert eneste øjeblik af vores liv vil selve livet ikke kunne flyde frit vi vil være underlagt vores egen selv destruktive tænkning og mirakler vil være umulige.

Lad 2015 blive det år, der vil transformere dit liv.

I min forsvarsløshed, der ligger min frelse.

Godt nytår.

www.devalightworker.dkAt hjælpe andre

Kursus i mirakler Posted on Sun, December 21, 2014 18:14:11

T.2.18(8)

Du kan gøre meget både for din egen og andres helbredelse, hvis du i en situation hvor der er brug for hjælp tænker på det på denne måde.

Jeg er her kun for at være sand hjælpsom.

Jeg er her for at repræsentere ham Som sendte mig.

Jeg behøver ikke at bekymre mig om hvad jeg skal sige eller hvad jeg skal gøre, fordi ham Som sendte mig vil lede mig.

Jeg er tilfreds med at være hvor end Han måtte ønske det, da jeg ved Han går derhen sammen med mig.

Jeg vil blive helbredt, imens jeg lader Ham lære mig at helbrede.

www.devalightworker.dkSaturn – Karmas Herre

Astrologi. Posted on Sun, December 21, 2014 17:54:57

Saturn hersker i Stenbukken og det er ikke tilfældigt, hvis du ser Stenbukken så lever den i bjergene på stejle klipper og i hårdt terræn. Saturn hersker over vores skelet vores struktur og opbygning, vores knogler og tænder. Det er karmas herre og derfor styre Saturn også tiden med tiden for vi den erfaring vi til en start mangler så der, hvor du har Saturn stående i dit horoskop mangler du erfaring. Saturn er autoritet eller mangel på samme. Saturn er der for at lære os at tage ansvar for vores handlinger så vi kan udvikle os som ansvarlige og bevidste mennesker og tage ansvaret for vores eget liv.

I græsk mytologi er Saturn søn af Uranus og Gaia, Himmel og Jord. Han tog magten fra sin far, kastrerede ham og sendte ham ned i det dybeste Tartaros. Advaret af en spådom om, at han selv ville blive styrtet af en søn, slugte Kronos/ Saturn alle de børn, som hans søster Rheia fødte ham. Da Rheia til sidst rakte Kronos en indsvøbt sten i stedet for den nyfødte Zeus, blev den kommende olympiske gudekonge reddet og tog senere magten fra Kronos.
Romerne identificerede deres gud Saturn med Kronos. Senantikke mytologer og filosoffer identificerede Kronos med Chronos Tiden. Tiden er afgørende for vores livserfaring med tiden bliver vi forhåbentlig mere kloge og erfarne mennesker. Udover tiden står Planeten Saturn også for mål, ambitioner, fader, autoritet, struktur, virkelighed, ansvar og disciplin.

www.devalightworker.dk« PreviousNext »