Blog Image

Den Universelle bevidsthed

Et værktøj til selvindsigt.

Jeg vil her dele mine ideer og inspirationer, igennem Astrologi og Et kursus i mirakler.

Hvad er tilgivelse

Kursus i mirakler Posted on Sun, August 20, 2017 22:06:23

Tilgivelse forstår, at det du troede din broder gjorde imod dig, ikke er sket. Den undskylder ikke synder, og gør dem virkelige. Den ser at der ingen synd var. Og med den synsmåde tilgives alle dine synder.
Hvad er synd andet end en falsk ide om Guds søn? Tilgivelse ser blot dens falskhed, og opgiver den derfor. Det som nu er fri til at afløse den er Guds vilje.

2. En utilgivende tanke, er en tanke der fælder en dom den ikke vil sætte spørgsmålstegn ved, selv om den ikke er sand. Sindet er lukket og vil ikke være frit. Tanken beskytter projektion, og strammer dens lænker, så fordrejninger sløres og skjules endnu mere, gøres mindre tilgængelige for tvivl, og holdes endnu længere væk fra forstandigheden.
Hvad kan komme imellem en stivnet projektion, og det den har valgt som sit ønskede mål.

3. En utilgivende tanke gør mange ting. Den forfølger sit mål med barbariske handlinger, imens den fordrejer og vælter det omkuld, den ser som en hindring på den vej den har valgt.
Formålet med den er fordrejning, ligesom det er midlet til at nå det.
Den iværksætter sine rasende forsøg på at smadre virkeligheden, ganske hensynsløs overfor alt hvad der syntes at frembryde en modsætning til dens synsmåde.

4. Tilgivelse er på sin side stille, og gør roligt intet. Den krænker intet aspekt af virkeligheden, eller prøver på at fordreje den til fremtrædelsesformer den kan lide. Den ser blot, og venter, og dømmer ikke. DEN DER IKKE VIL TILGIVE MÅ NØDVENDIGVIS DØMME, FOR HAN MÅ RETFÆRDIGGØRE AT HAN NÆGTER AT TILGIVE. Men den der ønsker at tilgive sig selv, må lære at modtage sandheden nøjagtig som den er.

5. Gør derfor intet, og lad tilgivelse vise dig hvad du skal gøre, igennem Ham Der er din Fører, din Frelser og Beskytter, stærk i håbet og sikker på din grundlæggende succes. Han har tilgivet dig allerede, for det er Hans funktion, som er givet Ham af Gud. Nu må du dele Hans funktion, og tilgive den Han har frelst, hvis syndfrihed Han ser, og som Han ærer som Guds søn.
AFS. Del.IIHvad er frelse

Kursus i mirakler Posted on Sun, August 20, 2017 21:56:17

Hvad er frelse.

1.Frelse er et løfte, givet af Gud, om at du vil finde vej til Ham til sidst. Det kan kun blive holdt. Det garantere at tiden vil høre op.
Guds ord er givet til hver eneste sind, der tror det har adskilte tanker, og vil erstatte disse tanker om konflikt med tanker om fred.

2.Tanken om fred blev givet A Guds søn i det øjeblik hans sind havde tænkt på krig. Der var ikke brug for en sådan tanke før, for fred blev givet uden nogen modsætning, og var blot. Men når sindet er splittet, er der behov for helbredelse. Således blev den tanke der har evne til at helbrede splittelsen, til en del af hvert fragment af sindet der stadig var eet, men undlod at anderkende sin enhed. Nu kendte det ikke sig selv og troede dets indentitet var mistet.

3.Frelse er ophævelse i den forstand, at den ikke gør noget, idet den undlader at støtte drømmenes og ondskabens verden. På den måde lader den illusioner forsvinde. Ved ikke at støtte dem, lader den dem blot roligt falde sammen til støv. Og det de skjulte afsløres nu. Et alter for det hellige Guds Navn, hvorpå Hans Ord står skrevet, og med din tilgivelsens gave lagt på det, og erindringen om Gud ikke langt væk.

4. Lad os dagligt komme til dette hellige sted, og tilbringe lidt tid sammen. Her deler vi vores sidste drøm. Det er en drøm hvor der ingen sorg er, for den indeholder en antydning af al den herlighed der gives os af Gud. Græsset trænger op igennem jordskorpen, træernes knopper spirer nu, og der er kommet fugle for at bo i deres grene. Jorden bliver født igen i et nyt perspektiv. Natten er forbi, og vi er kommet sammen i lyset.

5. Herfra giver vi frelse til verden, for det er her frelse blev modtaget. Vores glædeshymne er råbet til hele verden om at friheden er vendt tilbage, at tiden næsten er forbi, og om at Guds søn kun har et øjeblik endnu at vente, før hans Fader huskes, drømmene er forbi, evigheden har lyst verden væk og kun himlen eksistere nu overhovedet.
A.F.S.Del IIHvad er den virkelige verden

Kursus i mirakler Posted on Sun, August 20, 2017 21:49:52

HVAD ER DEN VIRKELIGE VERDEN.

1.Den virkelige verden, er et symbol, ligesom resten af det opfattelse tilbyder. Men det står for det der er det modsatte af det du lavede.

Din verden ses igennem frygtens øjne, og bringer vidnesbyrd om rædsler til dit sind. Den virkelig verden kan kun opfattes igennem øjne der velsignes af tilgivelse, så de ser en verden hvor rædsel er umulig, og bekræftelser på frygt ikke kan findes.

2.DEN VIRKELIGE VERDEN INDEHOLDER EN MODPART TIL HVER ENESTE ULYKKELIG TANKE, DER SPEJLES I DIN VERDEN. En sikker korrektion af de frygtelige syner, og af den KRIGSLARM DIN VERDEN INDEHOLDER. Den VIRKELIGE VERDEN viser en verden der SES ANDERLEDES, igennem rolige øjne og med et FREDELIGT SIND. Det er intet andet end hvile. Der høres ingen skrig af LIDELSE og SORG, for det er intet der stadig er uden for tilgivelse. Og det der ses er venligt. Kun glade syn og lyde kan nå det sind, DER HAR TILGIVET SIG SELV.

3. Hvilket behov har et sådan sind for tanker om DØD, ANGREB og MORD. Hvad kan det opfatte omkring sig, andet end SIKKERHED, KÆRLIGHED og GLÆDE. Hvad findes der som det ville dømme imod. Den verden det ser, opstår i et sind der er I FRED MED SIG SELV. Ingen farer lurer i noget det ser, for det er venligt, ig ser kun på venlighed.

4. Den VIRKELIGE VREDEN er SYMBOLET på at drømmen om SYND og SKYLD er FORBI, og at GUDS SØN ikke længere SOVER. Hans vågne øjne opfatter den sikre spejling af hans Faders KÆRLIGHED den sikre erklæring om at han er udfriet. Den virkelige verden tilkendegiver tidens ophør, for opfattelse af den gør tid formålsløs.

5. HELLIGÅNDEN har intet BEHOV for TID, når den har tjent Hans formål. Nu VENTER HAN blot det ene øjeblik endnu på at GUD skal TAGE DET ENDELIGE SKRIDT, og så er TIDEN forsvundet , og den tager opfattelse med sig når den forsvinder, og overlader SANDHEDEN TIL AT VÆRE SI G SELV. Det øjeblik er vores mål, for det indeholder erindringen om GUD. Og nå vi ser på en VERDEN der er TILGIVET, er det HAM Der kalder på OS, og kommer for at bringe os HJEM, og huske vores INDENTITET, som vores TILGIVELSE har givet os TILBAGE.
AFS.IIHvordan bliver du opmærksom på frygt, der spredes i og omkring dig.

Kursus i mirakler Posted on Tue, January 24, 2017 12:30:18

Har du tænkt over de konsekvenser det har for dig selv og dine omgivelser at sprede frygt. Mange Nyhedsmedier lever af at gøre mennesker bekymret. Et eksempel kunne være Krigen i Syrien og flygtningestrømmen eller terrorisme for den sags skyld. Jeg benægter ikke at disse ting sker men jeg vil agumentere for, hvorfor det er værd at blive bevidst, om det som foregår på et ubevidst plan så du kan neutralisere energien og ikke være med til at sprede yderligere frygt. Det er nemlig sådan at det har konsekvenser for hvordan vi som samfund indretter os. Lad mig komme med et eksempel. Jeg har praktiseret tilgivelse i mange år og i forbindelse med den proces er jeg blevet opmærksom på at jeg skaber min egen virkelighed via de tanker jeg tænker, det gør vi iøvrigt alle sammen. Når du dagligt igennem et helt liv bliver påvirket af dine omgivelser via institutioner, forældre, tv, presse mm vil du i din underbevidsthed lagre et hav af informationer. Alle disse informationer styre dine handlinger om du ønsker det eller ej så er det er ikke noget du selv kan styre, medmindre at du begynder at blive bevidst om hvad det er, som foregår. Igennem tilgivelse vil du begynde at slippe disse lag af benægtelse og en ny virkelighed kan træde frem i din bevidsthed. Der er en intelligens langt større en det menneskelige ego som er kærlig og altomfattende og alt hvad, der ikke er sandheden vil begynde at krakelere og falde fra hinanden. Des mere du praktisere tilgivelse jo større glimt vil du få af denne altomfattende bevidsthed og jo flere vi er sammen om at neutralisere disse energier, som påvirker den kollektive bevidsthed jo mere kan vi afhjælpe og bevidst styre vores liv og samfundet i den retning vi ønsker. Vores samfund er indrettet til at alting skal gå stærkt og alt handler om at tjene penge, du bliver afledt fra dit egentlige formål og du har ikke mulighed for at tænke en selvstændig tanke. Vi påvirker hinanden med de tanker vi tænker og der er en massepsykose af frygt tanker i omløb både nationalt og internationalt. Hvis du har lyst til at være med til at neutralisere på disse tanker, kan du tilmelde dig tilgivelse-kbh og komme med ideer til hvilken områder du kunne have interesse i at tilgive på. Eksempler kunne være Lufthavne, markedspladser med større menneskemængder nyhedstrømmen, politikkere mm. læg mærke til hvad det er som skaber frygt i dig, så du kan opløse blokeringerne og se at der foregår, manipulation, kontrol, og spredning af oplysninger med fokus på frygt for at få din opmærksomhed. De fleste mennesker er ikke klar over at det er det som foregår, elles ville de jo ikke gøre det, men ved at blive klar over det kan du ændre din opfattelse fra frygt til kærlighed.
http://www.tilgivelse-kbh.dk/
www.devalightworker.dkKorrektionen af fejltagelser.

Kursus i mirakler Posted on Sun, February 08, 2015 19:13:46


Egoets årvågenhed overfor andre egoers fejltagelser, er ikke den form for årvågenhed Helligånden vil have dig til at opretholde. Egoer er kritiske med hensyn til den form for fornuft de står for.

Hvis du påpeger din broders egos fejltagelser, må du nødvendigvis se igennem dit, for Helligånden opfatter ikke hans fejltagelser. Dette må være sandt, siden der ingen kommunikation er imellem egoet og Helligånden.

Egoet giver ingen mening, og Helligånden gør intet forsøg på at forstå noget der kommer fra det. Siden Han ikke forstår det dømmer Han det ikke, fordi han ved at intet af det egoet laver betyder noget.

Når du overhovedet reagerer på fejltagelser, lytter du ikke til Helligånden. Han har blot ignoreret dem, og hvis du høre efter dem høre du ikke efter ham. Hvis du ikke høre Ham lytter du til dit ego, og er lige så uforstandig som den broder hvis fejltagelser du opfatter.

Dette kan ikke være korrektion. Men det er mere end blot manglende korrektion for Ham. Det er at opgive korrektion for dig selv.

Når en broder opfører sig sindsygt, kan du kun helbrede ham ved at opfatte forstandigheden i Ham. Hvis du opfatter Hans fejltagelser og acceptere dem, acceptere du dine.

Hvis du ønsker at overgive dine til Helligånden, må du gøre dette med hans. Medmindre dette bliver den eneste måde du behandler alle fejltagelser på, kan du ikke forstå hvordan alle fejltagelser ophæves.

Hvordan er dette forskelligt fra at fortælle dig, at det du underviser i lære du. Din broder har lige så meget ret som som du, og hvis du tror Han har uret fordømmer du dig selv.

Du kan ikke korrigere dig selv. Er det da muligt at korrigere en anden ? Men du kan se Ham virkeligt, fordi det er muligt for dig at se dig selv virkeligt. Det påhviler ikke dig at lave om på din broder, men blot at acceptere Ham som Han er.

Hans fejltagelser kommer ikke fra sandheden, som er i Ham og kun denne sandhed er din. Hans fejltagelser kan ikke ændre dette og kan overhovedet ingen virkning have på sandheden i dig. At opfatte fejltagelser i nogen, og reagere på dem som om de var virkelige, er at gøre dem virkelige for dig. DU VIL IKKE UNDGÅ AT BETALE PRISEN FOR DETTE, ikke fordi du bliver straffet for det men fordi du vælger den forkerte vejleder og derfor vil fare vild.

Note.

At korrigere betyder at rette fejl.

Det Jesus minder os om er at vi har to valg. Vi kan vælge at dømme ( ALLE DOMME KOMMER FRA EGOET) eller vi kan vælge at overgive alle vores domme til Helligånden. Som du opfatter din broder vil du opfatte dig selv. Når du dømmer en anden dømmer du dig selv.

Det vil bringe skyld og angreb op i dig for du kan ikke klare at se på adskillelsen som dit ego har skabt og det vil bringe endnu mere skyld op i dig som du er nød til at projicere ud på det du opfatter som en trussel.

Det er det fængsel som egoet har skabt for os og som fastholder os i lidelse, men du kan vælge en anden måde at se tingende på. Når du er klar til at bede om hjælp vil du også modtage den.

Derfor siger Jesus også i Biblen Døm ikke for at du ikke selv skal blive dømt.

www.devalightworker.dkAt vælge fred

Kursus i mirakler Posted on Thu, January 29, 2015 15:15:03

For at lære at have fred, må du undervise i fred.

Alle der tror på adskillelse, har en grundlæggende frygt for hævn og for at blive forladt. De tror på angreb og afvisning, så det er det de opfatter, underviser i og lærer.

Disse sindsyge ideer er helt klart resultat af splittelse og projektion. Det du underviser i er du, men det er helt indlysende at du kan undervise i noget forkert og derfor kan lære dig selv noget forkert.

Mange troede jeg angreb dem, selv om det var åbentlyst at jeg ikke gjorde det. En sindssyg elev lærer mærkelige lektioner.

Det du må erkende er, at når du ikke deler et tankesystem med andre, svækker du det. De der tror på det, opfatter derfor dette som et angreb på sig selv.

Det er fordi alle identificerer sig med sit tankesystem, og ethvert tankesystem centrerer sig om det man tror man er. Hvis kernen i tankesystemet er sandt, udstråles kun sandhed fra det. Men hvis en løgn er kernen, udgår der kun viledning fra det.

Alle gode lærere forstår, at kun grundlæggende forandring er varig, men de begynder ikke på det plan. At styrke motivationen til forandring, er deres første og vigtigste mål. Det er også deres sidste og endelige mål.

At forøge motivationen til forandring i eleven, er alt hvad en lærer behøver at gøre for at garantere forandring. Forandring i motivationen er forandring i tænkemåden, og dette vi uundgåeligt føre til grundlæggende forandringer, fordi sindet er grundlaget.

Det første trin i omvendningen, eller i ophævelsesprocessen, er ophævelsen af ideen om at få. Tilsvarende var Helligåndens første lektion FOR AT DU KAN HAVE ALT MÅ DU GIVE ALT TIL ALLE..

Jeg sagde, at dette er tilbøjeligt til midlertidigt at forøge konflikt, og vi kan tydeliggøre dette endnu mere nu. På dette tidspunkt er ligheden imellem at have og at være endnu ikke opfattet.

Indtil dette er tilfældet, syntes at have være det modsatte af at give. Derfor syntes den første lektion at indeholde en selvmodsigelse, men det er fordi den læres af et konfliktfyldt sind.

Dette betyder konfliktfyldt motivation, og derfor kan lektionen endnu ikke læres konsekvent.

Dertil kommer, at elevens sind projicerer sin konflikt, og det opfatter således ikke konsekvens i andres sind, hvad der gør ham mistænksom over for deres motivation.

Dette er den virkelige grund til, at den første lektion i mange henseender er den vanskeligste at lære. Imens du stadig er stærkt bevidst om egoet i dig selv, og primært reagerer på egoet i andre, bliver du undervist i at reagerer på dem begge, som om det du faktisk trorpå ikke er sandt. T.6.B.1.2.3.

Note.

Hvordan kan du give til andre først så vil du jo mangle selv. Det er egoets måde at se tingene på og det vi har lært i gennem programmeringer fra tidligere generationer, der ligger som blokeringer i vores ubevidste sind.

Det er ikke det Jesus fortæller os er løsningen men at vi skal give før end at vi kan modtage. Loven om tiltrækning virker modsat, fordi det er ved at give at du har mulighed for at opløse ubevidste blokerninger I DIT SIND , som er blevet skabt i fortiden og det som gør dig frygtsom eller bekymret.

Frygten, som du vil opleve i forbindelse med at skulle give noget til andre ubetinget uden at være sikker på at, der kommer noget retur er den du skal overvinde for at du kan skabe flow i din økonomiske situation i dit parforhold eller en hvilken som helst anden situation i dit liv, men egoet vil med næb og klør prøve på at overbevise dig om noget andet.

Når du er klar til at se egoet som det er, vil du også være klar til at overvinde frygten.

www.devalightworker.dkAt vælge for Gud

Kursus i mirakler Posted on Sat, January 17, 2015 11:01:13

Tror du virkelig at du kan lave en stemme der kan overdøve Guds.
Tror du virkelig at du kan opfinde et tankesystem der kan adskille dig fra Ham?
Tror du virkelig at du kan planlægge din tryghed og din glæde bedre end Han kan

Du behøver hverken at være omhyggelig eller skødesløs, du behøver blot at kaste dine bekymringer over på Ham, fordi Han har omsorg for dig. Han har omsorg for dig, fordi han elsker dig. Hans stemme minder dig altid om, at alt håb er dit på grund af Hans omsorg.

Du kan ikke undgå at vælge Hans omsorg, for det er ikke Hans vilje, men du kan vælge at tage imod Hans omsorg for alle dem Han skabte ved den.

Der har været mange helbredere der ikke helbredte sig selv.
De har ikke flyttet bjerge ved deres tro, fordi deres tro ikke var hel.

Nogle af dem har helbredt de syge somme tider, men de har ikke oprejst de døde.
Hvis ikke helbrederen helbreder sig selv, kan han ikke tro på at der ikke er sværhedsgræder for mirakler.

Han har ikke lært, at hvert eneste sind Gud har skabt, edr ligeværdigt til at blive helbredt, fordi Gud skabte det helt.

Du bliver blot bedt om at give sindet tilbage til Gud, sådan som han skabte det.
Han beder dig blot om det Han gav, fordi Han ved at denne tilbagegiven vil helbrede dig.

(T.3.VII.1.2.)

www.devalightworker.dkDrama og konflikt

Kursus i mirakler Posted on Thu, January 15, 2015 14:06:29

Lad ikke dig selv blive suget ind i andre menneskers dramaer og konflikter.

Når jeg oplever hændelser, hvor jeg pludselig befinder mig i en situation jeg ( bevidst) ikke selv har valgt at blive involveret i kan jeg se at det er en gave jeg har modtaget. Det er en opgave jeg har fået, fordi der er nogle sår inde i mig, der stadig bløder.

Uanset, hvor de kommer fra er det oplevelser, der er lageret i hukommelsen og på celleplan.

Det er lektioner i tilgivelse, som jeg mangler at lære. Min første indskydelse vil være et angreb det er egoets måde at tænke på, men mine mange erfaringer har vist mig, at det ikke virker og at jeg kun angriber mig selv.

I stedet beder jeg om hjælp til at overgive situationen til Helligånden eller Den Universelle bevidsthed for korrektion. På den måde afleder jeg mig selv fra dramaet, jeg nægter simpelthen at gå derhen i tankerne, hvor jeg føler mig adskilt og dømmende over for andre, som er en del af mig selv.

JEG VIL IKKE LÆNGERE BEHANDLE MIG SELV PÅ DEN MÅDE og jeg vælger at have en højere bevidsthed, hvis jeg bliver draget ind i andre menneskers konflikter, som dybest set er mine egne indre ( ubevidste ) konflikter jeg mangler at tilgive.

Jeg er hel og perfekt som Gud skabte mig og det er du også.

www.devalightworker.dkNext »