Den 3. august 2017 startede Uranus sin retrograde bevægelse hvilket betyder at vi bevæger os ud i det som eksistere uden for tid og rum til den transpersonlige. Jo mere kontakt vi får med Uranus, jo mere upersonlige og frihedssøgende bliver vi. Det passer os ikke at blive sat i bås og få fortalt hvor skabet skal stå. Vi ønsker frihed til at gå egne veje og gør gerne oprør imod autoriteterne. Vi ønsker at bryde med de lænker vi selv har sat os i. Uranus gør os modtagelige for nye ideer og ny inspiration som vil kunne komme til os som lyn fra klar himmel. Uranus beskriver derfor det revolutionerende samt det universelle. Med andre ord vil Uranus kunne medvirke til store omvæltninger i det personlige liv så vel som i samfundet.

Fra Maj 2018 – 2026 skifter Uranus tegn fra Vædder til Tyr. Når en planet skifter tegn har det en global betydning. Vi vil se et skift i måden vi forvalter vores ressourcer på eller mangel på samme. Der kan komme en ny økonomisk krise eller vi kan se at vores pengesystemer forandre sig. Det kan være i form at mere teknologi eller at den økonomiske ubalance bliver til at føle på. Uranus kan ryste os og skabe uro og oprør. Den er her for at vække vores bevidsthed. Jorden undergår også en forvandling vi kan komme til at opleve flere jordskælv da Tyren er et jordtegn og planeten gør opmærksom på den menneskelige ubalance, der er skabt på grund at rovdrift på naturen.

Her er et link til min youtube video
https://youtu.be/XimQIlk0ons?list=PL7wagx2q2xvh3KRa2CovQTblU0xmYXH8-