Blog Image

Den Universelle bevidsthed

Et værktøj til selvindsigt.

Jeg vil her dele mine ideer og inspirationer, igennem Astrologi og Et kursus i mirakler.

Uranus i Tyren indtræder i-2018

Astrologi. Posted on Sun, August 20, 2017 22:21:27

Den 3. august 2017 startede Uranus sin retrograde bevægelse hvilket betyder at vi bevæger os ud i det som eksistere uden for tid og rum til den transpersonlige. Jo mere kontakt vi får med Uranus, jo mere upersonlige og frihedssøgende bliver vi. Det passer os ikke at blive sat i bås og få fortalt hvor skabet skal stå. Vi ønsker frihed til at gå egne veje og gør gerne oprør imod autoriteterne. Vi ønsker at bryde med de lænker vi selv har sat os i. Uranus gør os modtagelige for nye ideer og ny inspiration som vil kunne komme til os som lyn fra klar himmel. Uranus beskriver derfor det revolutionerende samt det universelle. Med andre ord vil Uranus kunne medvirke til store omvæltninger i det personlige liv så vel som i samfundet.

Fra Maj 2018 – 2026 skifter Uranus tegn fra Vædder til Tyr. Når en planet skifter tegn har det en global betydning. Vi vil se et skift i måden vi forvalter vores ressourcer på eller mangel på samme. Der kan komme en ny økonomisk krise eller vi kan se at vores pengesystemer forandre sig. Det kan være i form at mere teknologi eller at den økonomiske ubalance bliver til at føle på. Uranus kan ryste os og skabe uro og oprør. Den er her for at vække vores bevidsthed. Jorden undergår også en forvandling vi kan komme til at opleve flere jordskælv da Tyren er et jordtegn og planeten gør opmærksom på den menneskelige ubalance, der er skabt på grund at rovdrift på naturen.

Her er et link til min youtube video
https://youtu.be/XimQIlk0ons?list=PL7wagx2q2xvh3KRa2CovQTblU0xmYXH8-Hvad er tilgivelse

Kursus i mirakler Posted on Sun, August 20, 2017 22:06:23

Tilgivelse forstår, at det du troede din broder gjorde imod dig, ikke er sket. Den undskylder ikke synder, og gør dem virkelige. Den ser at der ingen synd var. Og med den synsmåde tilgives alle dine synder.
Hvad er synd andet end en falsk ide om Guds søn? Tilgivelse ser blot dens falskhed, og opgiver den derfor. Det som nu er fri til at afløse den er Guds vilje.

2. En utilgivende tanke, er en tanke der fælder en dom den ikke vil sætte spørgsmålstegn ved, selv om den ikke er sand. Sindet er lukket og vil ikke være frit. Tanken beskytter projektion, og strammer dens lænker, så fordrejninger sløres og skjules endnu mere, gøres mindre tilgængelige for tvivl, og holdes endnu længere væk fra forstandigheden.
Hvad kan komme imellem en stivnet projektion, og det den har valgt som sit ønskede mål.

3. En utilgivende tanke gør mange ting. Den forfølger sit mål med barbariske handlinger, imens den fordrejer og vælter det omkuld, den ser som en hindring på den vej den har valgt.
Formålet med den er fordrejning, ligesom det er midlet til at nå det.
Den iværksætter sine rasende forsøg på at smadre virkeligheden, ganske hensynsløs overfor alt hvad der syntes at frembryde en modsætning til dens synsmåde.

4. Tilgivelse er på sin side stille, og gør roligt intet. Den krænker intet aspekt af virkeligheden, eller prøver på at fordreje den til fremtrædelsesformer den kan lide. Den ser blot, og venter, og dømmer ikke. DEN DER IKKE VIL TILGIVE MÅ NØDVENDIGVIS DØMME, FOR HAN MÅ RETFÆRDIGGØRE AT HAN NÆGTER AT TILGIVE. Men den der ønsker at tilgive sig selv, må lære at modtage sandheden nøjagtig som den er.

5. Gør derfor intet, og lad tilgivelse vise dig hvad du skal gøre, igennem Ham Der er din Fører, din Frelser og Beskytter, stærk i håbet og sikker på din grundlæggende succes. Han har tilgivet dig allerede, for det er Hans funktion, som er givet Ham af Gud. Nu må du dele Hans funktion, og tilgive den Han har frelst, hvis syndfrihed Han ser, og som Han ærer som Guds søn.
AFS. Del.IILøvens tegn

Astrologi. Posted on Sun, August 20, 2017 22:00:21

Løvens tegn handler om Kærlighed. Solen hersker i Løven og Solen er vores personlighed eller ego.
Esoterisk skjuler Solen Neptun som handler om ubetinget hengivenhed.
For de mennesker, der er nået til et vendepunkt i deres udvikling kan egoet eller personligheden blive en tærskelvogter de skal træde over så de kan bruge Neptuns kvaliteter. En afvikling af egoet bliver en nødvendighed, så lysets kvaliteter kan skinne klare igennem personligheden. Du kan ikke hjælpe ubetinget hvis du har personlige motiver. Den 21 August optræder der en Total Solformørkelse i Løvens tegn og det giver mulighed for at slippe og afvikle blokeringer for dem, der er åben for det.Hvad er frelse

Kursus i mirakler Posted on Sun, August 20, 2017 21:56:17

Hvad er frelse.

1.Frelse er et løfte, givet af Gud, om at du vil finde vej til Ham til sidst. Det kan kun blive holdt. Det garantere at tiden vil høre op.
Guds ord er givet til hver eneste sind, der tror det har adskilte tanker, og vil erstatte disse tanker om konflikt med tanker om fred.

2.Tanken om fred blev givet A Guds søn i det øjeblik hans sind havde tænkt på krig. Der var ikke brug for en sådan tanke før, for fred blev givet uden nogen modsætning, og var blot. Men når sindet er splittet, er der behov for helbredelse. Således blev den tanke der har evne til at helbrede splittelsen, til en del af hvert fragment af sindet der stadig var eet, men undlod at anderkende sin enhed. Nu kendte det ikke sig selv og troede dets indentitet var mistet.

3.Frelse er ophævelse i den forstand, at den ikke gør noget, idet den undlader at støtte drømmenes og ondskabens verden. På den måde lader den illusioner forsvinde. Ved ikke at støtte dem, lader den dem blot roligt falde sammen til støv. Og det de skjulte afsløres nu. Et alter for det hellige Guds Navn, hvorpå Hans Ord står skrevet, og med din tilgivelsens gave lagt på det, og erindringen om Gud ikke langt væk.

4. Lad os dagligt komme til dette hellige sted, og tilbringe lidt tid sammen. Her deler vi vores sidste drøm. Det er en drøm hvor der ingen sorg er, for den indeholder en antydning af al den herlighed der gives os af Gud. Græsset trænger op igennem jordskorpen, træernes knopper spirer nu, og der er kommet fugle for at bo i deres grene. Jorden bliver født igen i et nyt perspektiv. Natten er forbi, og vi er kommet sammen i lyset.

5. Herfra giver vi frelse til verden, for det er her frelse blev modtaget. Vores glædeshymne er råbet til hele verden om at friheden er vendt tilbage, at tiden næsten er forbi, og om at Guds søn kun har et øjeblik endnu at vente, før hans Fader huskes, drømmene er forbi, evigheden har lyst verden væk og kun himlen eksistere nu overhovedet.
A.F.S.Del IIHvad er den virkelige verden

Kursus i mirakler Posted on Sun, August 20, 2017 21:49:52

HVAD ER DEN VIRKELIGE VERDEN.

1.Den virkelige verden, er et symbol, ligesom resten af det opfattelse tilbyder. Men det står for det der er det modsatte af det du lavede.

Din verden ses igennem frygtens øjne, og bringer vidnesbyrd om rædsler til dit sind. Den virkelig verden kan kun opfattes igennem øjne der velsignes af tilgivelse, så de ser en verden hvor rædsel er umulig, og bekræftelser på frygt ikke kan findes.

2.DEN VIRKELIGE VERDEN INDEHOLDER EN MODPART TIL HVER ENESTE ULYKKELIG TANKE, DER SPEJLES I DIN VERDEN. En sikker korrektion af de frygtelige syner, og af den KRIGSLARM DIN VERDEN INDEHOLDER. Den VIRKELIGE VERDEN viser en verden der SES ANDERLEDES, igennem rolige øjne og med et FREDELIGT SIND. Det er intet andet end hvile. Der høres ingen skrig af LIDELSE og SORG, for det er intet der stadig er uden for tilgivelse. Og det der ses er venligt. Kun glade syn og lyde kan nå det sind, DER HAR TILGIVET SIG SELV.

3. Hvilket behov har et sådan sind for tanker om DØD, ANGREB og MORD. Hvad kan det opfatte omkring sig, andet end SIKKERHED, KÆRLIGHED og GLÆDE. Hvad findes der som det ville dømme imod. Den verden det ser, opstår i et sind der er I FRED MED SIG SELV. Ingen farer lurer i noget det ser, for det er venligt, ig ser kun på venlighed.

4. Den VIRKELIGE VREDEN er SYMBOLET på at drømmen om SYND og SKYLD er FORBI, og at GUDS SØN ikke længere SOVER. Hans vågne øjne opfatter den sikre spejling af hans Faders KÆRLIGHED den sikre erklæring om at han er udfriet. Den virkelige verden tilkendegiver tidens ophør, for opfattelse af den gør tid formålsløs.

5. HELLIGÅNDEN har intet BEHOV for TID, når den har tjent Hans formål. Nu VENTER HAN blot det ene øjeblik endnu på at GUD skal TAGE DET ENDELIGE SKRIDT, og så er TIDEN forsvundet , og den tager opfattelse med sig når den forsvinder, og overlader SANDHEDEN TIL AT VÆRE SI G SELV. Det øjeblik er vores mål, for det indeholder erindringen om GUD. Og nå vi ser på en VERDEN der er TILGIVET, er det HAM Der kalder på OS, og kommer for at bringe os HJEM, og huske vores INDENTITET, som vores TILGIVELSE har givet os TILBAGE.
AFS.II