Har du tænkt over de konsekvenser det har for dig selv og dine omgivelser at sprede frygt. Mange Nyhedsmedier lever af at gøre mennesker bekymret. Et eksempel kunne være Krigen i Syrien og flygtningestrømmen eller terrorisme for den sags skyld. Jeg benægter ikke at disse ting sker men jeg vil agumentere for, hvorfor det er værd at blive bevidst, om det som foregår på et ubevidst plan så du kan neutralisere energien og ikke være med til at sprede yderligere frygt. Det er nemlig sådan at det har konsekvenser for hvordan vi som samfund indretter os. Lad mig komme med et eksempel. Jeg har praktiseret tilgivelse i mange år og i forbindelse med den proces er jeg blevet opmærksom på at jeg skaber min egen virkelighed via de tanker jeg tænker, det gør vi iøvrigt alle sammen. Når du dagligt igennem et helt liv bliver påvirket af dine omgivelser via institutioner, forældre, tv, presse mm vil du i din underbevidsthed lagre et hav af informationer. Alle disse informationer styre dine handlinger om du ønsker det eller ej så er det er ikke noget du selv kan styre, medmindre at du begynder at blive bevidst om hvad det er, som foregår. Igennem tilgivelse vil du begynde at slippe disse lag af benægtelse og en ny virkelighed kan træde frem i din bevidsthed. Der er en intelligens langt større en det menneskelige ego som er kærlig og altomfattende og alt hvad, der ikke er sandheden vil begynde at krakelere og falde fra hinanden. Des mere du praktisere tilgivelse jo større glimt vil du få af denne altomfattende bevidsthed og jo flere vi er sammen om at neutralisere disse energier, som påvirker den kollektive bevidsthed jo mere kan vi afhjælpe og bevidst styre vores liv og samfundet i den retning vi ønsker. Vores samfund er indrettet til at alting skal gå stærkt og alt handler om at tjene penge, du bliver afledt fra dit egentlige formål og du har ikke mulighed for at tænke en selvstændig tanke. Vi påvirker hinanden med de tanker vi tænker og der er en massepsykose af frygt tanker i omløb både nationalt og internationalt. Hvis du har lyst til at være med til at neutralisere på disse tanker, kan du tilmelde dig tilgivelse-kbh og komme med ideer til hvilken områder du kunne have interesse i at tilgive på. Eksempler kunne være Lufthavne, markedspladser med større menneskemængder nyhedstrømmen, politikkere mm. læg mærke til hvad det er som skaber frygt i dig, så du kan opløse blokeringerne og se at der foregår, manipulation, kontrol, og spredning af oplysninger med fokus på frygt for at få din opmærksomhed. De fleste mennesker er ikke klar over at det er det som foregår, elles ville de jo ikke gøre det, men ved at blive klar over det kan du ændre din opfattelse fra frygt til kærlighed.
http://www.tilgivelse-kbh.dk/
www.devalightworker.dk