For at lære at have fred, må du undervise i fred.

Alle der tror på adskillelse, har en grundlæggende frygt for hævn og for at blive forladt. De tror på angreb og afvisning, så det er det de opfatter, underviser i og lærer.

Disse sindsyge ideer er helt klart resultat af splittelse og projektion. Det du underviser i er du, men det er helt indlysende at du kan undervise i noget forkert og derfor kan lære dig selv noget forkert.

Mange troede jeg angreb dem, selv om det var åbentlyst at jeg ikke gjorde det. En sindssyg elev lærer mærkelige lektioner.

Det du må erkende er, at når du ikke deler et tankesystem med andre, svækker du det. De der tror på det, opfatter derfor dette som et angreb på sig selv.

Det er fordi alle identificerer sig med sit tankesystem, og ethvert tankesystem centrerer sig om det man tror man er. Hvis kernen i tankesystemet er sandt, udstråles kun sandhed fra det. Men hvis en løgn er kernen, udgår der kun viledning fra det.

Alle gode lærere forstår, at kun grundlæggende forandring er varig, men de begynder ikke på det plan. At styrke motivationen til forandring, er deres første og vigtigste mål. Det er også deres sidste og endelige mål.

At forøge motivationen til forandring i eleven, er alt hvad en lærer behøver at gøre for at garantere forandring. Forandring i motivationen er forandring i tænkemåden, og dette vi uundgåeligt føre til grundlæggende forandringer, fordi sindet er grundlaget.

Det første trin i omvendningen, eller i ophævelsesprocessen, er ophævelsen af ideen om at få. Tilsvarende var Helligåndens første lektion FOR AT DU KAN HAVE ALT MÅ DU GIVE ALT TIL ALLE..

Jeg sagde, at dette er tilbøjeligt til midlertidigt at forøge konflikt, og vi kan tydeliggøre dette endnu mere nu. På dette tidspunkt er ligheden imellem at have og at være endnu ikke opfattet.

Indtil dette er tilfældet, syntes at have være det modsatte af at give. Derfor syntes den første lektion at indeholde en selvmodsigelse, men det er fordi den læres af et konfliktfyldt sind.

Dette betyder konfliktfyldt motivation, og derfor kan lektionen endnu ikke læres konsekvent.

Dertil kommer, at elevens sind projicerer sin konflikt, og det opfatter således ikke konsekvens i andres sind, hvad der gør ham mistænksom over for deres motivation.

Dette er den virkelige grund til, at den første lektion i mange henseender er den vanskeligste at lære. Imens du stadig er stærkt bevidst om egoet i dig selv, og primært reagerer på egoet i andre, bliver du undervist i at reagerer på dem begge, som om det du faktisk trorpå ikke er sandt. T.6.B.1.2.3.

Note.

Hvordan kan du give til andre først så vil du jo mangle selv. Det er egoets måde at se tingene på og det vi har lært i gennem programmeringer fra tidligere generationer, der ligger som blokeringer i vores ubevidste sind.

Det er ikke det Jesus fortæller os er løsningen men at vi skal give før end at vi kan modtage. Loven om tiltrækning virker modsat, fordi det er ved at give at du har mulighed for at opløse ubevidste blokerninger I DIT SIND , som er blevet skabt i fortiden og det som gør dig frygtsom eller bekymret.

Frygten, som du vil opleve i forbindelse med at skulle give noget til andre ubetinget uden at være sikker på at, der kommer noget retur er den du skal overvinde for at du kan skabe flow i din økonomiske situation i dit parforhold eller en hvilken som helst anden situation i dit liv, men egoet vil med næb og klør prøve på at overbevise dig om noget andet.

Når du er klar til at se egoet som det er, vil du også være klar til at overvinde frygten.

www.devalightworker.dk